Редакційний штат

Лаптєв Сергій Михайлович, кандидат економічних наук, професор, ректор, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy  Scopus

Алькема Віктор Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управлінських технологій, Університет "КРОК", Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy  Scopus

Васильченко Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Google Academy

Грушко Віктор Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри національної економіки та фінансів, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Гіжевський Володимир Казімірович, кандидат юридичних наук, професор, проректор, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Google Academy

Захаров Олександр Іванович, кандидат економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту менеджменту безпеки, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Кучко Андрій Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, перший проректор, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Google Academy

Колесник Ірина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Університет «КРОК», Київ, Україна Google Academy

Коваль Яна Сергіївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Літвін Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальна робота), Університет "КРОК", Київ, Україна Google Academy

Ляшенко Олександра Миколаївна, доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих, Університет "КРОК", Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Мігус Ірина Петрівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

Медведєва Олена Михайлівна, доктор технічних наук, професор, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Google Academy

Малкова Тетяна Миколаївна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології, Університет «КРОК», Київ, Україна ORCID Google Academy

Наконечна Наталія Василівна, кандидат психологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (корпоративне управління), Університет «КРОК» Київ, Україна ORCID Google Academy

Олійник Ольга Борисівна, доктор юридичних наук, професор, Університет «КРОК» Київ, Україна ORCID

Паращенко Людмила Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

Петрова Ірина Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки, Університет «КРОК» Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Радіонова Ірина Федорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy Scopus

Рокоча Віра Володимирівна, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Рач Валентин Анатолійович, доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту інформаційних та комунікаційних технологій, Університет «КРОК», Київ, Україна ORCID Google Academy

Румик Іван Ігорович, кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри національної економіки та фінансів, Університет «КРОК», Київ, Україна Google Academy

Сингаївська Ірина Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту психології, Університет «КРОК», Київ, Україна ORCID Google Academy

Терехов Віктор Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК», Київ, Україна  ORCID Researcher ID Google Academy

Ткач Дмитро Іванович, доктор політичних наук,  професор, проректор з міжнародних зв'язків, Університет «КРОК», Київ, Україна Google Academy

Француз Анатолій Йосипович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, Університет «КРОК», Київ, Україна ORCID Google Academy