Продовольча безпека держави: питання теорії, методології, практики

Автори

Ігор Румик
ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"
https://orcid.org/0000-0003-3943-639X

Ключові слова:

продовольча безпека, національна економіка, регіони, оцінка, виробничий потенціал, сільське господарство, моделювання

Короткий опис

У монографії висвітлено теоретичні підходи до вирішення актуальних проблем сучасного розуміння продовольчої безпеки як складної багаторівневої системи. Здійснено дослідження еволюції термінологічного трактування продовольчої безпеки в економічних ученнях. Виходячи з особливостей її сучасного розвитку,
запропоновано парадигму продовольчої безпеки національної економіки. Розкрито методологічні засади оцінки продовольчої безпеки. Велику увагу приділено системному методу досліджень продовольчої безпеки з використанням сценарного підходу на основі FCM-моделей. Проаналізовано сучасний стан виробництва та споживання агропродовольчої продукції. Здійснено оцінку рівня продовольчого самозабезпечення регіонів. Визначено вплив виробничого потенціалу на розвиток системи продовольчої безпеки. Розкрито механізм забезпечення продовольчої безпеки. Застосовано багатовимірне моделювання його соціально-економічних параметрів.
Визначено загрози та ідентифіковано кризові модифікатори продовольчої безпеки. Розроблено продовольчу стратегію відтворювального типу на основі інвестиційноінтеграційної моделі розвитку національної економіки.
Монографія розрахована на широке коло науковців, фахівців, керівників, підприємців, здобувачів наукових ступенів, усіх зацікавлених осіб, які займаються проблемами теорії і практики формування системи продовольчої безпеки на різних ієрархічних рівнях.

Біографія автора

Ігор Румик, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Доктор економічних наук, доцент, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", Україна

Опубліковано

червень 15, 2020

Категорії

Ліцензія

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Деталі про цю монографію

Фізичні розміри