Проєктування операційних систем

Автори

Олександр Сумець
ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Ключові слова:

операційна система, менеджмент, проєкт, підприємство

Короткий опис

У підручнику викладено питання, що розкривають сутність операційної системи, а саме наведено аналіз трактувань поняття «операційна система», описана структура і типологія операційних систем, охарактеризовано їхній
життєвий цикл та режим функціонування. Описано методичні аспекти проєктування операційних систем підприємств, їхню топологію. Розтлумачено поняття потужності операційної системи і описані методи її оптимізації,
охарактеризована стратегія і тактика управління операційною системою. Приділена увага питанням організації і нормування робіт в операційних системах, інноваціям, формуванню надійності та визначенню результативності
й ефективності їх функціонування.
Для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Біографія автора

Олександр Сумець, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Доктор економічних наук, професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", Київ, Україна

Опубліковано

січень 21, 2021

Категорії

Ліцензія

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Деталі про цю монографію

Фізичні розміри