Розвиток суспільства: соціальні, економічні та психологічні аспекти

Автори

Яна Коваль, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Віта Андрєєва, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Світлана Гаврилюк, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Валерія Лойко, Київський університет імені Бориса Грінченка; Оксана Кириченко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Ірина Петрова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Юрій Поскрипко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Світлана Плетенецька, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Ігор Румик, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Віктор Терехов, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Олександра Брюховецька, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Тетяна Ковалькова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Ірина Сингаївська, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Наталія Наконечна, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Володимир Артемов, Національна академія Служби безпеки України; Світлана Гребень, Державна аудиторська служба України; Михайло Лаптєв, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Людмила Паращенко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Олена Вовченко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України»; Василь Дмитренко, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля; Олександр Захаров, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Олександра Ляшенко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Ірина Мігус, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Володимир Панченко, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

Ключові слова:

розвиток суспільства, економіка, психологічні аспекти, соціальні аспекти

Короткий опис

Наука є основою розвитку цивілізації. Наукові розвідки завжди були і будуть рушійною силою розвитку суспільства. У свою чергу, непередбачувані вигини тракторії світового розвитку, карколомна змінюваність його системотворчих елементів, безпрецедентна комплексна складність створюють нові виклики для науковців, як-от: вторгнення штучного інтелекту в управлінські та економічні процеси, утворення нових соціальних і психологічних феноменів, віртуалізація спілкування і комунікативних процесів, поява гібридних загроз безпеці та розвитку людства тощо. Усе це прискорює еволюційні процеси розвитку суспільства, спричиняє його зламоподібність, сприяє моделюванню наступних "версій" розвитку, а отже, формує нові вимоги для нової генерації науковців. Отже, принциповою відмінністю для подолання таких викликів наразі є проведення крос-дисциплінарних та мульти-аспектних наукових досліджень. Саме такий підхід і обрано у монографії "Розвиток суспільства: соціальні, економічні та психологічні  аспекти".

Монографічне дослідження сфокусоване на "м’яких" чинниках розвитку суспільства з багатьох причин, найголовнішою серед яких є суттєва вразливість саме соціальних, психологічни та економічних аспектів. Крім того, втрати, яких зазнає розвиток суспільства внаслідок слабкості зазначених аспектів, є гетерогенними, біфуркаційними та важко виліковними. Отож, ключові положення монографії зосереджені на формулюванні нових наукових гіпотез, розробці методів та інструментів щодо упередження й протидії загрозам ровитку суспільства та подолання їхніх наслідків в умовах нової реальності.

Перший розділ монографії «Соціальні та економічні аспекти розвитку суспільства» охарактеризовано критерії та індикатори стратегії розвитку фінансового сектору України, розкрито специфіку фінансового забезпечення туристичних підприємств, проаналізовано сучасний стан розвитку банківських послуг в Україні в умовах оптимізації банківської системи, досліджено функціональне призначення та класифікація фінансових посередники в Україні, визначено тенденції та засади четвертої промислової революції та їх проекція на формування інвестиційно-інноваційного забезпечення промислового розвитку, досліджено зайнятість в Україні: інноваційність, гнучкість, захищеність та оцінено поведінкові компетенції проектних менеджерів у процесі модернізації соціально-економічного розвитку суспільства, проаналізовано сучасний стан та проблеми розвитку лізингу в Україні, здійснено комплексу діагностику розвитку фінансового сектору: стан, фінансова інклюзія, візія та стратегія дій, визначено глобальні системні ефекти та механізми протидії економічним шокам.

У другому розділі «Психологічні аспекти розвитку суспільства» охарактеризовано професійну толерантність керівників як чинник розвитку освітніх організацій, досліджено синдром емоційного вигорання у вчителів: діагностика та шляхи подолання, розкрито професійна успішність викладача як чинник вдосконалення діяльності закладу вищої освіти, сформовано корпоративвна культура закладів вищої освіти приватної форми власності: активні методи навчання персоналу.

Зміст третього розділу «Гуманітрані аспекти розвитку суспільства» присвячений ризик-орієнтовані компетентності фахівців недержавних безпекових структур, сформовано механізм державного управління закладами вищої освіти інструментами фінансового контролю, запропоновані заходи щодо оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки закладу вищої освіти, запропоновано економічний механізм управління загальною середньою освітою.

У завершальному, четвертому розділі видання «Безпекові аспекти розвитку підприємництва» проаналізовано рівні економічної безпеки України в умовах світового інноваційного розвитку, охарактеризовано особливості функціонування системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі, досліджено технології приватної детективної діяльності як інструмент інноваційного розвитку систем економічної безпеки, систематизована безпекотворча управлінська протидія недоброчесній поведінці зовнішніх стейхолдерів підприємства, розглянуто безпекотворчу управлінську протидія недоброчесній поведінці зовнішніх стейхолдерів підприємства, ідентифіковано та систематизовано інформаційно-аналітичне забезпечення протидії рейдерському захопленню акціонерних товариств, оцінено ефективності системи менеджменту кадрової безпеки підприємства.

Монографія підготовлена відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету «КРОК» і спрямована на виконання тем: «Інноваційні механізми комплексного забезпечення економічної безпеки в умовах кризи» (державний реєстраційний номер 0120U101880), «Національна економіка та економіки галузевих ринків в умовах інституційної невизначеності» (державний реєстраційний номер 0120U100086), «Психологічні проблеми професійної підготовки та самореалізації фахівців різних галузей практики» (державний реєстраційний номер 0116U007507), «Забезпечення захисту економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності в умовах євроінтеграції України» (державний реєстраційний номер 0114U006338), що виконуються в межах тематичного плану фундаментальних наукових досліджень.

Автори щиро вдячні усім, хто долучився до рецензування та обговорення монографії, за критичні зауваження та поради, врахування котрих дозволило суттєво підвищити якість наукового доробку та викрісталізувати практичну цінність.

Розділи

Біографії авторів

Яна Коваль, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.н.держ.упр., доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, Україна

Віта Андрєєва, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Світлана Гаврилюк, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Валерія Лойко, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна

Оксана Кириченко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат економічних наук, доцент кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Ірина Петрова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Юрій Поскрипко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-адміністрування та управління проєктами, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Світлана Плетенецька, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Ігор Румик, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат економічни наук, доцент, заступник завідувача кафедри національної економіки та фінансівВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Віктор Терехов, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Олександра Брюховецька, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна

Тетяна Ковалькова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Ірина Сингаївська, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат психологічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»,м. Київ, Україна

Наталія Наконечна, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»м. Київ, Україна

Володимир Артемов, Національна академія Служби безпеки України

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри професійної психології та педагогіки, Національна академії Служби безпеки України, м. Київ, Україна

Світлана Гребень, Державна аудиторська служба України

кандидат наук з державного упавління, заступник директора департаменту – начальник відділу, Державна аудиторська служба України, м. Київ, Україна

Михайло Лаптєв, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат економічних наук, асистент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Людмила Паращенко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управлінських технологійВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Олена Вовченко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України»

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин та журналістики, ВНЗ «Університет економіки та права ««КРОК», молодший науковий співробітник, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», м. Київ, Україна

Василь Дмитренко, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

кандидат економічних наук, професор, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна

Олександр Захаров, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат економічних наук, професор, директор ННІ менеджменту безпеки, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Олександра Ляшенко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

доктор економічних наук, професор, директор ННІ магістерської підготовки та післядипломної освіти, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Ірина Мігус, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Володимир Панченко, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки  та менеджменту освіти, Центральноукраїнський державний  педагогічний університет імені В. Винниченка, м. Кропивницький, Україна

Опубліковано

листопад 9, 2020

Ліцензія

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.