Механізми державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ України

Автори

Яна Коваль
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
https://orcid.org/0000-0001-6578-2996

Ключові слова:

механізм, державне регулювання, антикризове управління, економічна безпека, банківські установи, механізм державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ

Короткий опис

Важливою умовою стійкого економічного зростання країни є надійність і прогнозованість розвитку банківського сектора економіки. Світова фінансова криза, яка також вплинула на Україну, свідчить про невідповідність вітчизняної грошово-кредитної політики вимогам економічного середовища. Приведення у відповідність зі світовими стандартами діяльності банківських установ дозволило виявити внутрішні та зовнішні ризиків й загрози, які негативно вплинули на функціонування всієї банківської системи та призвели до зменшення кількості українських банків з 180 на початок 2014 р. до 77 на початок 2019 р. Негативні зміни, які відбулися у банківській системі України знизили загальний рівень її економічної безпеки та зумовили необхідність розробки дієвого механізму державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ України.

Монографія присвячена вирішенню наукового завдання, пов’язаного з розробкою механізму державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ України на підставі розробки концептуальних, методичних і прикладних компонентів. В ході роботи досліджено теоретичні основи реалізації механізму державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ України. Здійснено діагностику сучасного стану державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ. Розроблено напрями вдосконалення механізму державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ України. Монографія розрахована на широке коло науковців, керівників, фахівців у сфері державного управління та економічної безпеки, викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти, що вивчають питання механізмів державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ України.

Розділи

  • МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АНТИКРИЗОВИМ УПРАВЛІННЯМ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Біографія автора

Яна Коваль, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.н.держ.упр., доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, Україна

Опубліковано

листопад 10, 2020

Категорії

Ліцензія

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.